Healthy Foods

Teff Pancakes & Waffle Mix 320g

Lovegrass Ethiopia
£4.99

Wholegrain Crispy Teff Flakes 350g

Lovegrass Ethiopia
£4.99

Wholegrain Teff Flour Brown 500g

Lovegrass Ethiopia
£4.99

Wholegrain Teff Flour White 500g

Lovegrass Ethiopia
£4.99

Wholegrain Teff Grain 500g

 Lovegrass Ethiopia
£4.99